Marijke

Ceunen

PERSOONLIJK

Marijke was samen met andere ouders verontwaardigd na een bezoekje aan het spreekuur van onze burgervader. Prompt besloten ze om met die verontwaardiging iets te doen en richtten ze Partij Zwembad op. Groen Halle is heel blij om haar in hun midden te verwelkomen. Ze liet zich nu al kennen als een geëngageerd en voorbereid lid van de ronde tafel die sneller blaadjes in de bus kan droppen dan haar schaduw. In het dagelijkse leven is Marijke aan de slag als onderwijsondersteuner in de hoofdstad, waar ze zowel leerkrachten als directies coacht.

DOELSTELLINGEN

Onderwijs

Waar dansen vroeger mijn grootste passie was, heeft onderwijs nu een belangrijke plaats gekregen in mijn leven. De groei van de stad Halle in zowel omvang als diversiteit, maakt dat leraren, ouders en leerlingen nieuwe uitdagingen tegemoet zien en dus extra aandacht verdienen. Hier wil ik me voor inzetten!

Betaalbaar wonen

Een degelijke betaalbare woning vinden in Halle is geen evidentie. Zeker voor alleenstaanden, ouderen of mensen die zich in een moeilijke gezinssituatie bevinden. Omdat er geen kant-en-klare oplossingen bestaan, wil ik me engageren voor haalbare en innovatieve projecten die een stap in de goede richting zijn!

Sociale cohesie

Er zijn in Halle buurten die heel actief zijn, waar mensen samen acties ondernemen (een jaarlijks straatfeest, zwerfvuilacties, speelstraat, …). Zelf heb ik het geluk in zo’n straat te wonen in Buizingen. Je kan er makkelijk een babbeltje slaan met de buren, de kinderen spelen er samen, … Kortom er heerst een groot samenhorigheidsgevoel. Dit wil ik verder aanmoedigen voor alle Hallenaren uit alle kansengroepen!