Bouwen en verbouwen in Halle: schepencollege versterkt haar visie

26 April 2023

Bouwen en verbouwen in Halle: schepencollege versterkt haar visie

Eind vorig jaar breidde de stad Halle het belastingreglement op bouwen, herbouwen en plaatsen van onder meer afsluitingen en aanplakborden uit. Onder andere de bouw van bijkomende wooneenheden en kavels wordt extra belast.

De voorbije 10 jaar is er een enorme toename van de bevolking in praktisch alle gemeenten en steden van de Vlaamse rand. Voor projectontwikkelaars is deze regio dan ook erg in trek om grote bouwprojecten te realiseren. Ook Halle ontsnapt hier niet aan. Dit veroorzaakt uiteraard grote druk op de stad. Daardoor ontstaat er nood aan bijkomende scholen, aan meer kinderopvang en andere voorzieningen.

Iedereen voelt aan dat er grenzen zijn aan deze groei. Sinds het begin van de legislatuur trachten we de bevolkingsexplosie en bouwontwikkelingen af te remmen en in te perken. Vanuit het beleid onderschrijven we het belang van open ruimte, wensen we minder verharding en dus meer plaatsen om water op te vangen. Dit is echter geen gemakkelijke opdracht wegens de bestaande wetgeving en reglementen.

Vlaanderen spreekt al lang van een bouwshift, een betonstop. Maar die betonstop mag geen betonflop worden. Natuurlijk wil stad Halle de bouwwoede temperen. Maar wie gaat dat allemaal betalen ?

Vlaanderen schuift momenteel de rekening door naar de lokale besturen. Stad Halle kan onmogelijk alle gronden waar we liever open ruimte willen of die in overstromingsgebied liggen, zélf opkopen aan de huidige hoge marktprijzen.

Wél willen we ons steentje bijdragen om regels te maken die het bouwen van mega-appartementsgebouwen beperken. Uiteraard is er natuurlijk veel weerstand van onder andere projectontwikkelaars en bouwpromotoren.

Zo keurde stad Halle een bouwtaks goed om grote ontwikkelaars af te remmen en bij te dragen aan de lasten voor openbare nutsvoorzieningen. Dit werd bij de hogere overheid aangevochten door de projectontwikkelaars ; maar de stad Halle kreeg gelijk. We zijn werk aan het maken van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP), samen met de gemeenten Beersel en Sint-Pieters-Leeuw. Dat plan bepaalt waar nog gebouwd mag worden en hoe hoog deze bebouwingen mogen zijn. Ook dat krijgt heel veel weerstand en zorgt voor enorme vertraging en een juridisch kluwen.

Daarom hebben we nu de delen van de bouwverordening, waar geen bezwaren tegen zijn, vastgelegd in een BGO : een Beleidsmatige Gewenste Ontwikkeling. Met andere woorden, dat document bevat de visie van het college van burgemeester en schepenen over waar en wat gebouwd mag worden in Halle. Dit zal de bouwwoede in onze stad niet volledig tegenhouden, maar er zijn nu wél duidelijke regels die zorgen voor meer aandacht voor groene plekken, kwalitatief en duurzaam wonen en zorgeloze mobiliteit.

Dit wil NIET zeggen dat we de voorgestelde betonstop laten voor wat het is. Integendeel, we blijven er verder aan werken. Hopelijk zal het nog verder te ontwikkelen PRUP de overdreven bouwwoede in onze stad flink wat afremmen.