Menselijker

18 December 2017

Menselijker

Betaalbaar wonen!

  • Betaalbaar wonen is werken aan een echt doelgroepenbeleid. Voor dit betaalbaar wonen wil Groen Halle zich inzetten.
  • De betonstop moet zorgen dat er geen open ruimtes meer verloren gaan. Groen Halle gaat voor groene open ruimtes in de stad en een hedendaagse architectuur.
  • Groen Halle wil een sociale mix in wooneenheden. Nieuwe wooneenheden die bijkomen moeten sociale woningen integreren.