Gezonder

18 December 2017

Gezonder

Mobiliteit houdt ook veiligheid en gezondheid in!

  • Groen Halle wil inzetten in een autoluw centrum met alternatieve vervoersinitiatieven. Een centrum waar mensen zich snel en slim kunnen verplaatsen.
  • Groen Halle wil openbare ‘open’ ruimtes verbeteren door te zorgen voor voldoende groene ontmoetings-en speelruimtes. (stadstuintjes, ecologische fietsenstallingen, …)
  • Sinds 1988 wil Groen Halle fietsroutes. Wij willen meer ruimte voor stappers, trappers en andere weggebruikers.