Zorgo’s: dank aan de mantelzorgers

19 November 2016

Zorgo’s: dank aan de mantelzorgers

November 2016 voerde groen Halle actie op de markt om de zogenaamde zorgo’s te bedanken. 

In het bijzonder willen we de mensen die mantelzorg doen en wie in de zorgsector werkt in de bloemetjes zetten. Deze actie werd opgezet in de context van een potentieel nieuw rondje besparingen in de sociale zekerheid.

Gezien de lange wachttijden en de lage financiële ondersteuning voor mantelzorg besparen wij liever op gevechtsvliegtuigen dan op zorg. De premie die je kunt krijgen als ondersteuning voor de mantelzorg verschilt ook van gemeente tot gemeente.