Halle maakt in 2024 opnieuw schoolomgevingen veiliger

10 Januari 2024

Halle maakt in 2024 opnieuw schoolomgevingen veiliger

We willen een inhaalbeweging maken om stappen en fietsen naar school aantrekkelijk en veilig te maken

Halle maakt verder werk van veiligere schoolomgevingen. Volgend jaar worden de omgevingen van GO! Zilverberk en De Winde in Halle, Sancta Maria Instituut in Lembeek en het Heilig Hart & College in Buizingen onder handen genomen. De stad doet dit opnieuw na nauw overleg met de scholen, de leerlingen en hun ouders. 

Met het masterplan ‘Veilige schoolomgevingen’ maakt de stad de route naar school te voet en met de fiets veiliger en aantrekkelijker. Daarbij hebben we natuurlijk ook aandacht voor de veiligheid aan de schoolpoort. Volgend jaar maakt Halle de omgevingen van GO! Zilverberk en De Winde in Halle, Sancta Maria Instituut in Lembeek en het Heilig Hart & College in Buizingen veiliger. 

Basiel in de hoofdrol 

Basiel, onze kindvriendelijke mascotte, zal ter hoogte van elke schoolpoort de aandacht trekken. Door in elke schoolomgeving dezelfde signalisatie en in het oog springende elementen te plaatsen, zien ook de andere weggebruikers meteen dat ze een schoolomgeving naderen. 

Verkeersplan op maat 

De stad werkte maatregelen uit op maat van de scholen. Elke school heeft andere veiligheidsnoden. Bij de uitwerking werden leerkrachten, leerlingen, ouders, politie en de dienst Kinderen & Jongeren van de stad betrokken. Alle pijnpunten, ideeën, suggesties en oplossingen werden vertaald in een concreet actieplan.

Wat en waar?  

In 2024 gaan we aan de slag in deze schoolomgevingen:

De Winde: (Albertstraat / Halleweg) 

 • herinrichting parking tussen Halleweg en Nijvelsesteenweg om een oversteekplaats voor voetgangers en fietsers aan te leggen en een fietsenstalling te plaatsen. 
 • planten van een boom op de hoek van de parking
 • fietsstraat tussen het kruispunt van de Goudvinkenlaan en de Halleweg 
 • aanleg van een fietspad met haag tussen Nijvelsesteenweg en Halleweg 
 • aanleg van nieuwe zebrapaden op Halleweg en Nijvelsesteenweg ter vervanging van huidige zebrapaden (Shop&Go-plaatsen verhuizen naar de overkant van de straat) 
 • aanbrengen logo ‘schoolzone’ op 3 locaties
 • twee 3D Basiel-figuren verhogen de aandacht van de andere weggebruikers 

Go! Zilverberk: Pastoor Bernaertsstraat  / Balthazarstraat 

 • plaatsing van slagboom aan kruispunt Goudvinkenlaan en Balthazarstraat 
 • huidige kiss&ride in Pastoor Bernaertsstraat ter hoogte van de schoolpoort wordt geschrapt
 • de huidige parkeerplaatsen ter hoogte van huisnummers 50 en 58 in Pastoor Bernaertsstraat worden parkeerplaatsen voor kort parkeren  
 • plaatsing van 2 bloembakken om de veiligheid te verhogen en foutief parkeren te voorkomen 
 • plaatsing van 2 flexibele palen aan de schoolpoort en de inrit van de parking om foutparkeren tegen te gaan  
 • plaatsing van 16 afzethekken om de veiligheid op het voetpad en tijdens het oversteken te verhogen en foutparkeren te voorkomen 
 • aanbrengen logo ‘schoolzone’ op 3 locaties  
 • twee 3D Basiel-figuren verhogen de aandacht van de andere weggebruikers 

Heilig-Hart & College: Kleutersbaan 

 • aanpassing uren schoolstraat nl: van 8u tot 8u45 
 • invoering van parkeerverbod langs de zijde van de onpare huisnummers en tussen het kruispunt met de Nachtegaalstraat en het kruispunt met de Vinkenlaan langs de zijde van de pare huisnummers de huidige parkeergelegenheid plaatsen op de rijbaan voor een snelheidsremmend effect en verbreding van het voetpad 
 • plaatsing van 17 afzethekken in de buurt voor extra bescherming van voetgangers en foutparkeren te voorkomen  
 • vergroening van parkeerstrook door plantvakken om de straat te vergroenen 
 • aanbrengen logo ‘schoolzone’ op 3 locaties  
 • twee 3D Basiel-figuren verhogen de aandacht van de andere weggebruikers 

Sancta Maria Instituut Lembeek: Gabrielle Petitstraat / Stevens-de Waelplein 

 • plaatsen van 2 bloembakken op de parkeerplaatsen rechts van de ingang van de school  
 • plaatsen van plantvak in Gasthuisstraat als uitwijkzone voor voetgangers en fietsers met snelheidsremmend effect  
 • vervangen van nadarhekken aan Gabrielle Petitstraat door slagbomen  
 • plaatsen van 8 afzethekken op de Weerstandsstraat om foutparkeren te voorkomen 
 • aanbrengen logo ‘schoolzone’ op 2 locaties  
 • twee 3D Basiel-figuren verhogen de aandacht van de andere weggebruikers 
Vlaanderen subsidieert mee 

Voor de realisatie rekent Halle op Vlaamse subsidies. Voor elk van de scholen zal de stad zo’n subsidie aanvragen. Die bedraagt maximaal 50% van de uitgaven met een maximum van 25.000 euro (inclusief btw) per schoolomgeving.