Gratis regenwateradvies voor inwoners van Halle

29 Mei 2024

Gratis regenwateradvies voor inwoners van Halle

Alles doen om minder regenwater in de riool te laten lopen

Inwoners van Halle kunnen nu kosteloos advies krijgen van een regenwatercoach voor de installatie van ondergrondse regenwaterputten en infiltratievoorzieningen. Deze service biedt gedetailleerde begeleiding aan huiseigenaren over hoe ze hun woning op een efficiënte manier kunnen aanpassen.

De coach bezoekt je thuis en bespreekt de benodigde aanpassingen, inclusief informatie over de types pompen en filters, een schets, kostenramingen, en mogelijke subsidies.

Wie kan aanmelden?

  • Eigenaars van huizen gebouwd vóór 2005 die niet vallen onder de nieuwe hemelwaterverordening met verplichte regenwaterput.
  • Inwoners zonder regenwaterput of met een ongebruikte regenwaterput.
  • Inwoners die extra water willen opvangen via bovengrondse infiltratie.

Via het inschrijvingsformulier op de website kun je direct zien of je in aanmerking komt. De coach maakt vervolgens een afspraak met 10 geselecteerde kandidaten. Bij meer aanmeldingen komt er een wachtlijst. Het bezoek van de regenwatercoach is geheel kosteloos.

Regenwater hergebruiken

Dit initiatief is een samenwerking tussen stad Halle en vzw Klimaatpunt Pajottenland & Zennevallei, en maakt deel uit van het Klimaatactieplan. Het ondersteunt ook de Blue Deal van de Vlaamse regering tegen waterschaarste en droogte, en het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP).

Voor meer informatie, bezoek: Klimaatpunt Regenwatercoach