Lokale Groep


Groen Halle zag het levenslicht in 1988 toen voor het eerst een lokale lijst werd ingediend, dat gebeurde toen nog onder de naam AGALEV. Bij die eerste deelname pakten de groenen uit met een primeur, we hadden namelijk als eersten een vrouwelijke lijsttrekker in de Halse politiek.

 Agalev haalde één zetel en Leen Destoop werd van 1988 tot de eeuwwisseling ons gemeenteraadslid. In 2000 werd ze afgelost door Fred Deryckere, die zich in zijn 2 termijnen ontpopte tot het favoriete gemeenteraadslid van onze burgemeester.

Bij de verkiezingen in 2012 pakte Groen Halle opnieuw uit met een scoop. Voor het eerst trok een niet-Belg een Halse lijst. De Nederlandse mobiliteitsdeskundige Richard Severijns voerde onze troepen aan. Bij Groen is het statutair bepaald dat je maar 2 x een mandaat kunt uitoefenen, dus kwam er in 2012 sowieso een nieuwe naam uit de stemming naar voor.

De Halse groenen vergaderen maandelijks rondom de ronde tafel. De basisdemocratie leeft er heel sterk, ieder lid heeft (evenveel) spreek en stemrecht.  Groen Halle heeft geen voorzitter omdat we geloven dat het collectief, de groep het belangrijkste is.

In de Halse groene politieke geschiedenis zijn er tot heden 2 constanten. Dhr Dirk Pieters die in  89 eerste schepen werd en vanaf 1995 burgemeester en het feit dat Groen de Don Quichote van de gemeenteraad vormde met maar telkens één verkozene. Alhoewel de partij verkiezing na verkiezing een gestage groei kende was die groei te klein om volgens het kiessysteem een 2de zetel uit de brand te slepen. Bij onze 6de deelname aan de lokale verkiezingen hopen we dit te doorbreken en ambiëren we volop om die tweede zetel in de wacht te slepen. Niet omwille van het pluche van de macht wel om onze impact te vergroten.

In 2018 trekt Groen met een nieuw gezicht naar de kiezer. Terwijl andere partijen uitpakken met een vertrouwd gezicht wil groen Halle met haar keuze etaleren dat zij de kracht van verandering zijn. De 35 jarige Bram Vandenbroecke zal de lijst trekken. De ambitie voor groen Halle is zeer duidelijk: de tijd dat we maar één zetel binnenhalen is voorbij. Onze constructieve en principiële oppositie moet worden beloond. Een nog beter Halle is een groen Halle!