Halle transformeert pleinen tot Koele Klimaatpleinen

20 Juni 2024

Halle transformeert pleinen tot Koele Klimaatpleinen

Voorlopig gaat het wel nog om een proefopstelling

Deze zomer transformeert Stad Halle, in samenwerking met Klimaatpunt, Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, en de provincie Vlaams-Brabant, twee pleinen tijdelijk tot koele klimaatpleinen. Het doel is om buurtbewoners te laten ervaren hoe pleinen met minder beton en asfalt, en meer gras, struiken en bomen eruitzien.

Molenborre: 3 juni tot eind juli

Van 3 juni tot eind juli wordt een deel van de Molenborre opnieuw ingericht. De grijze parkeerplaatsen maken plaats voor een groene oase met extra zitbanken en ruimte voor ontspanning. Na de proefperiode wordt de opstelling geëvalueerd.

Gratis activiteiten

Tijdens de proefperiode zijn er diverse gratis activiteiten voor jong en oud, waaronder praatgroepen, een bordspelnamiddag, bezoeken van de sport- en spelkar, boekenruil, en voorleesmomenten. De volledige planning is te vinden op Halle Klimaatpleinen.

Vogelweelde: 16 augustus tot midden september

Van 16 augustus tot midden september wordt de kruising van de Goudvinken-, Kwikstaart-, en Merellaan tijdelijk omgetoverd tot een groen hart. De Merellaan wordt doodlopend, en de vrijgekomen ruimte wordt benut voor evenwichtsspelletjes en bankjes. Ook hier zijn gratis activiteiten gepland, zoals een buurtcafé tijdens de Sint-Rochusfeesten op 16 en 17 augustus, babbelmomenten georganiseerd door Café Combinne, en animatie tijdens het wijkfeest.

Ondersteuning door klimaatsubsidie

Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt dankzij een klimaatsubsidie van de provincie Vlaams-Brabant. "We hebben de ambitie om van de provincie Vlaams-Brabant een klimaatneutrale provincie te maken tegen 2040," zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. "Daarom steunen we projecten die gemeenten helpen bij het uitvoeren van de gemeentelijke klimaatactieplannen, met aandacht voor de sociale, economische en ecologische dimensie van duurzaamheid."

Bezoek Halle Klimaatpleinen voor meer informatie en de volledige planning van activiteiten.