Halle maakt werk van volledige realisatie Zennepad

13 September 2023

Halle maakt werk van volledige realisatie Zennepad

Het pad langs de Zenne is een heel verrassende wandelweg. Je zou niet denken dat je hier vlakbij het centrum van Halle bent. 

Halle maakt volop werk van het Zennepad tussen het station van Buizingen en Nederhem. Voor de volledige realisatie van het groene pad langs de Zenne met openbaar toegankelijk groen moet de stad eerst nog een aantal gronden verwerven. De nodige procedures zijn daarvoor intussen in gang gezet.

Het Zennepad tussen het station van Buizingen en Nederhem maakt een belangrijk deel uit van het langgerekte landschapspark langs de Zenne. Dat park zal zich uitstrekken van het noorden van Buizingen tot het zuiden van Lembeek.

Akkoord met de NMBS

Langs het Zennepad zijn intussen al een speelbos en een Zenneterras aangelegd. Voor de verdere realisatie van het prachtige pad voor trage weggebruikers met openbaar toegankelijk groen moet de stad Halle nog enkele gronden aankopen. Het grootste deel daarvan is eigendom van de NMBS. De NMBS is bereid die te verkopen, de onderhandelingen daarover lopen.

Cruciaal belang

De twee overige percelen zijn eigendom van 1 privé-eigenaar. Ze zijn bestemd als natuurgebied. Omdat de eigenaar van de gronden tot twee keer toe een aankoopvoorstel van de stad Halle heeft geweigerd, is de onteigeningsprocedure opgestart. De twee percelen zijn namelijk van cruciaal belang om het Zennepad verder uit te bouwen.