Halle gaat voor 630 elektrische laadpunten en 84 deelwagens in 2030

24 Januari 2024

Halle gaat voor 630 elektrische laadpunten en 84 deelwagens in 2030

Een goede zaak voor de leefbaarheid in Halle. Daarom zet de stad graag in op deze alternatieven voor het klassieke vervoer.

Tegen 2030 kan je in Halle aan 630 oplaadpunten je elektrische wagen opladen. Er rijden dan ook 84 deelwagens in de stad. Die ambitieuze doelstellingen legt Halle vast in een visienota.

Elektrische wagens stoten minder CO2 uit en zijn milieuvriendelijker. Door voor een deelwagen te kiezen, zorgen inwoners er dan weer voor dat er minder auto’s rondrijden. Een goede zaak voor de leefbaarheid in Halle. Daarom zet de stad graag in op deze alternatieven voor het klassieke vervoer.

Stijgende vraag naar laadpunten en deelwagens

Vandaag zijn er 234 oplaadpunten geïnstalleerd in Halle en rijden er 16 deelwagens rond. De komende jaren zal de vraag naar laadpunten en deelwagens alleen maar toenemen. Daarop speelt Halle nu in door in een visienota de doelstellingen vast te leggen.

Laadpalen op bedrijfssites

Om de ambitieuze doelstellingen te halen, werkt de stad Halle samen met de Vlaamse overheid voor de uitrol van publieke laadpalen. Halle kijkt ook naar andere partners. Zo wil de stad de plaatsing van laadpalen op bedrijfssites aanmoedigen. Onder andere supermarkten kunnen dan laadpalen plaatsen op hun terreinen, waar iedereen zijn auto kan opladen.

Deelwagens extra promoten

Halle wil samenwerken met organisaties als Dégage en Cambio om tegen 2030 meer deelwagens in het straatbeeld te krijgen. De stad wil de deelwagen als alternatief voor een eigen wagen ook meer promoten. Halle onderzoekt ook of er enkele wagens uit het eigen wagenpark ter beschikking gesteld kunnen worden als deelwagen.