Groen Halle organiseert inspirerende gespreksavond over onderwijs tijdens de Week van de Duurzame Gemeente

20 September 2023

Groen Halle organiseert inspirerende gespreksavond over onderwijs tijdens de Week van de Duurzame Gemeente

Onderwijs is de motor van de samenleving. 

In het kader van de Week van de Duurzame Gemeente, met dit jaar als thema 'onderwijs', heeft Groen Halle op woensdag 20 september een inspirerende gespreksavond georganiseerd in Den Herberg. Deze avond, getiteld 'De klas van Nadia', bracht onderwijsexperts en geïnteresseerde burgers samen om enkele cruciale kwesties binnen het onderwijs te bespreken.

Nadia Naji, covoorzitster van Groen, was de gastvrouw van de avond. Haar eigen ervaringen als leerling in Halle gaven een persoonlijk tintje aan de avond, wat het gesprek des te boeiender maakte.

 

Tijdens 'De klas van Nadia' werden drie centrale thema's aangekaart:

Meertaligheid: De discussie benadrukte het belang van het omarmen van meertaligheid in het onderwijs als een manier om inclusie en diversiteit te bevorderen.

Onderwijsloopbaanbegeleiding: Er werd gesproken over de rol van onderwijsloopbaanbegeleiding om kinderen en leerlingen in Halle te begeleiden in weloverwogen studiekeuzes, wat cruciaal is voor gelijke onderwijskansen en toekomstig succes in studies en werk.

Het lerarentekort: Het ernstige lerarentekort in Halle en omstreken kwam aan bod, en er werden ideeën geopperd om het lerarentekort aan te pakken als een van de pijlers om de onderwijskwaliteit te waarborgen.

Lees hier meer over de stellingen

 

Het evenement vond plaats in café Den Herberg en trok een gevarieerd publiek van betrokken burgers, leraren, leerlingen en beleidsmakers, wat resulteerde in levendige discussies en waardevolle inzichten.

Groen Halle is vastbesloten om het bewustzijn over duurzaamheid in het onderwijs te vergroten en samen te werken met Halse inwoners en onderwijsinstellingen om positieve veranderingen teweeg te brengen. 'De klas van Nadia' was een eerste succesvolle stap.

 

Bekijk hier de foto's van de avond