Gezonder

Gezonder

Groen maakt gelukkig. Wij kiezen voor een stad met aangename ‘groene open ruimtes’, waar mobiliteit deel uit maakt van een veilig en gezond Halle.

Vlot veilig thuis en op het werk geraken zonder anderen te storen, ook de natuur en het milieu, is een must. Een echte mobiliteitsvisie is nodig. Geen knip- en plakwerk bij de aanleg van nieuwe wegen of herinrichtingen.

 

Dus STOP: eerst de Stappers en Trappers, dan het Openbaar vervoer en het Personenvervoer.

 

Stad Halle kan het fietsen stimuleren door

- de aanleg van echte veilige fietsroutes,

- het organiseren van groepsaankopen elektrische fietsen bij plaatselijke handelaars

- (elektrische) fietsen te verhuren.

 

Wij zijn niet de vijand van de automobilist. Groen-Halle pleit niet voor een lage emissiezone die eigenlijk een zeer asociale maatregel is. Wij dromen wel van een volledig autoluw commercieel centrum door vervoersalternatieven: carpooling en het autodelen.

  • Groen Halle wil openbare ‘open’ ruimtes verbeteren door te zorgen voor voldoende groene ontmoetings-en speelruimtes te voorzien. (stadstuintjes, ecologische fietsenstallingen, …