Eerlijker

Eerlijker

Een warm nest zorgt ervoor dat je zonder vrees je vleugels kan uitslaan en de wereld ontdekken. Van ons krijgt iedere burger een eerlijke kans om zijn dromen waar te maken.

Groen-Halle hanteert een sterke basisdemocratie; we vergaderen aan een ronde tafel waar iedereen evenveel spreek -en stemrecht heeft.  We willen dit principe uitbreiden naar het niveau van het stadsbestuur.  Het inzagerecht van burgers is essentieel. In Halle kan dat veel beter.

 

Inspraak en transparantie zijn essentieel.  Burgers moeten bij het beleid betrokken worden en inspraak krijgen. Waar Groen in de meerderheid zit, zoals in Mechelen en Gent krijgen de burgers  inspraak over hoe een deel van het budget moet besteed worden. Dit gaat over 10 procent van de werkingsmiddelen en kan zowel een algemeen als een buurtgebonden project zijn. Wij zijn grote voorstander om dit principe ook toe te passen in Halle.

 

Er wordt elke legislatuur een serieus bedrag uitgegeven aan consultancy en expertise die misschien ook bij onze Halse bevolking zit. Politiek moet de partijen overstijgen, geëngageerde burgers moeten de ruimte krijgen om hun kennis te delen. Voordeel aan deze vorm van volksinspraak is dat ze ook een besparing kunnen opleveren. Op de website en het stedelijk infoblad verschijnt dan de oproep tot burgerexpertenpanels. Waar politieke afgevaardigden nodig zijn, doet ook de minderheid mee.

 

De bestaande stedelijke adviesraden worden zo toegankelijk en zo sterk mogelijk.